Vineri și luni va fi închis la „Permise”. Adică, nu veți mai putea să depuneți acte sau să vă scoateți permisele de conducere sau dovezi înlocuitoare ale acestora, nici certificatele de înmatriculare sau dovezile înlocuitoare ale acestora, nici autorizaţii provizorii de circulaţie și nici plăci cu numere de înmatriculare. În aceste zile nu se va putea susţine proba teoretică în vederea obţinerii permisului de conducere.

Informația o am de la Prefectură. Iată comunicatul complet:

În zilele de 19.10.2012 şi 22.10.2012 se suspendă activitatea la ghişeele de lucru cu publicul (conform Dispoziţiei nr. 2139591/05.10.2012 a Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti), când se va pune în funcţiune sistemul online permise de conducere la nivel central.

Activitatea va fi reluată după pornirea sistemului, conform graficului de activităţi.

Potrivit Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în luna octombrie au demarat etapele de punere în funcţiune a unor aplicaţii informatice necesare modernizării Sistemului naţional de emitere şi evidenţă a permiselor de conducere.

Prima fază se va încheia până la sfârşitul acestui an. Un prim beneficiu constă în simplificarea formalităţilor necesare preschimbării permiselor de conducere. În acest sens, se va elimina necesitatea procurării şi completării de către cetăţeni a formularelor aferente, care vor fi tipărite direct la ghişeele de primire adocumentelor, în sistem informatic.

De asemenea, într-o etapă viitoare va fi posibilă şi încasarea contravalorii documentelor emise, la ghişeele serviciilor publice comunitare judeţene de profil.

Gradul de complexitate şi volumul operaţiunilor informatice necesare modernizării, precum şi asigurarea corectitudinii preluării bazelor de date deja existente presupune întreruperi ale fluxurilor unor activităţi.

Astfel, în zilele de vineri, 19 octombrie a.c. şi luni, 22 octombrie a.c., nu se vor putea emite/confecţiona:

 permise de conducere sau dovezi înlocuitoare ale acestora;

 certificate de înmatriculare sau dovezi înlocuitoare ale acestora;

 autorizaţii provizorii de circulaţie;

 plăci cu numere de înmatriculare;

Totodată, în aceste zile nu se va putea susţine proba teoretică în vederea obţinerii permisului de conducere.

Activitatea de examinare la proba practică se va derula conform programărilor.

Modernizarea în totalitate a Sistemului informatic naţional se va finaliza în primul semestru al anului viitor, când vor fi puse în funcţiune şi aplicaţiile referitoare la evidenţa vehiculelor înmatriculate.

Informaţiile sunt postate şi pe site-ul Instituţiei Prefectului www.prefecturabacau.ro.