pasaPentru unii august este gustar sau luna concediilor. Tradiţia a consacrat în Bacău luna august drept  „luna cozilor la paşapoarte”. Prefectura şi Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple se pregătesc intens de încă o lună de foc.

Aşa că îi roagă pe băcăuani să-i lase exclusiv pe „stranieri” să-şi rezolve problemele de documente în această perioadă, pentru a se evita cozile, timpul pierdut, îmbulzeala, nervii, înjurăturile şi mirosurile.

După comunicatul Prefecturii (pe care-l public integral) veţi găsi lista completă de documente şi proceduri pentru schimbarea paşapoartelor şi permiselor de conducere

Comunicat – Cetățenii sunt rugați să verifice din timp valabilitatea actelor și să se adreseze din timp serviciilor publice comunitare pentru eliberarea noilor documente

Pentru buna desfăşurare a activităţilor cu privire la eliberarea paşapoartelor și permiselor de conducere, având în vedere prezenţa în număr mare în judeţul Bacău a cetăţenilor români stabiliţi în străinătate în perioada următoare, în mod deosebit în luna august, ne adresăm cetățenilor cu rugămintea de a verifica din timp valabilitatea actelor (pașaport, permis de conducere auto) pentru ca, în cazul documentelor cu valabilitate expirată, deținătorii acestora să se adreseze din timp Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple și Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor  pentru schimbarea documentelor, astfel încât să se evite aglomerarea solicitărilor.

De asemenea,  comisar de poliţie Neamțu Florentina, şeful Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple  subliniază că obiectivele principale care stau la baza activității vor fi, în continuare, transparența, debirocratizarea,  eliminarea şi descurajarea oricăror forme şi fapte de corupţie, prioritar rîmânând asigurarea serviciilor de calitate pentru cetățeni.

Reamintim că, pentru a nu bloca accesul la ghişee şi programul personal al cetăţenilor, la iniţiativa doamnei comisar  Neamțu  Florentina, funcţionează camera live ce permite cetăţenilor să urmărească pe internet evoluţia numărului de ordine, accesând link-ul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple de pe site-ul Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău: www.prefecturabacau.ro.

          În anexă sunt prezentate informații suplimentare privind eliberarea pașapoartelor și permiselor de conducere.

Detalii privind serviciile oferite de Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple și Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor  pot fi obținute prin accesarea site-ului www.prefecturabacau.ro

Anexă

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAȘAPORTULUI

1. PAŞAPORTUL SIMPLU ELECTONIC

1.1. Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu electronic pentru persoane majore

1) cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original; cartea de identitate provizorie, trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;

2) chitanţa reprezentând costul paşaportului simplu electronic (302 lei se achită la C.E.C. Bank; taxa poate fi plătită și în incinta clădirii de funcționare a serviciului);

3) paşaportul anterior, dacă acesta există.

NOTĂ:

– la depunerea documentelor este obligatorie prezenţa solicitantului;

– nu se completează cerere, aceasta se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;

– la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă);

1.2.Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu electronic pentru minori

1.2.1. Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu electronic pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani

1) certificatul de naştere al minorului, în original;

2) documentele de identitate ale pãrinţilor sau al unuia dintre pãrinţi, al reprezentantului legal sau, dupã caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;

3) hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă în cazul în care minorul a fost incredinţat unuia dintre părinți, în original;

4) hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, în original;

5) actul de deces al unuia din părinți, acolo unde este cazul, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită, in original;

6) procură specială sau declaraţia privind acordul celuilat părinte, în original, dată în ţară la notarul public, iar în străinătate la ambasadele/consulatele României sau dată in fata autorităţilor străine, apostilată potrivit Convenţiei de la Haga sau supralegalizată şi tradusă la traducător autorizat;

7.) chitanta reprezentând costul paşaportului simplu electronic (276 lei se achită la C.E.C. Bank);

NOTĂ:

– la depunerea documentelor, prezenta minorului este obligatorie;

– documentele se depun de catre parinti/parinte/reprezentant legal/persoana imputernicita;

– cererea se emite automat, la ghiseu, odatã cu depunerea documentelor;

– la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale si imaginea facială, minorii cu vârsta sub 6 ani sunt exceptati de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale.

1.2.2. Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu electronic pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani

1) cartea de identitate sau, dupã caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original; cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate model nou (fara prenumele parintilor) trebuie însoţite de certificatul de nastere, în original;

2) declaratii de acord, hotărâre judecătorească sau act de stare civilă, după caz, astfel:

2.1.) declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de ambii părinţi, in original; atunci când declaraţiile de acord se dau la ghiseu, este obligatorie prezenţa părinţilor, al unuia dintre pãrinţi sau al reprezentantului legal, şi documente de identitate ale acestora aflate în termen de valabilitate, în original;

2.2.) declaraţia privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele sau reprezentantul legal căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, în original, însoţită de hotărârea instanţei, în original;

2.3.) declaraţia privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, în original, însoţită de documentele emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu, sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada, respectiv statul/statele în care se vor defăşura studiile, concursurile oficiale sau tratamentul medical, în original;

2.4.) declaraţia privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele supravieţuitor, în original, însoţită de actul de deces al celuilalt părinte, în original;

2.5.) declaraţia privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte şi hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă, în original;

2.6.) certificatul de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original;

3) chitanta reprezentând costul paşaportului simplu electronic (302 lei se achită la C.E.C. Bank);

4) pasaportul anterior al minorului, dacã acesta existã.

NOTĂ: documentele se depun personal de către minor.

2. PAȘAPORTUL SIMPLU TEMPORAR

Paşaportul simplu temporar se eliberează în următoarele situaţii:

1) pentru persoanele care nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui pasaport simplu electronic;

2) în cazul în care titularul declarã în scris cã urmeazã sã cãlãtoreascã în state între care existã stare de beligeranţa ori conflict diplomatic şi are aplicatã în pasaportul simplu sau în pasaportul simplu electronic o stampilã ori o vizã eliberatã de statul cu care ţara în care cãlãtoreste se aflã în conflict;

3) când titularul deţine pasaport simplu sau pasaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizãrii filelor destinate aplicãrii acestora cãlãtoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilã;

4) când titularul a depus pasaportul simplu sau pasaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize si trebuie sã cãlãtoreascã de urgenţa în strãinãtate;

5) când minorul urmeazã sã se deplaseze în strãinãtate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fãrã de care viaţa ori sãnãtatea îi este pusã în pericol si nu existã timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt pãrinte, situatii dovedite cu documente emise de institutiile abilitate;

6) pentru cetãţenii români aflaţi în strãinãtate care nu mai posedã documente de cãlãtorie valabile si care declarã cã este necesar sã îsi continue cãlãtoria în strãinãtate sau sã îsi reglementeze sederea pe teritoriul unui stat.

2.1. Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu temporar pentru persoane majore

1) cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupã caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, trebuie însoţită de certificatul de nastere, în original;

2) chitanta reprezentând costul paşaportului simplu temporar (232 lei se achită la C.E.C. Bank);

3) pașaportul anterior, dacã acesta existã.

NOTĂ:

– la depunerea documentelor este obligatorie prezenţa solicitantului;

– nu se completează cerere, aceasta se emite automat, la ghiseu, odată cu depunerea documentelor;

– nu se preiau impresiuni digitale;

2.2. Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu temporar pentru minori

2.2.1. Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani

1) certificatul de naştere al minorului, in original;

2) documentele de identitate ale pãrinţilor sau al unuia dintre pãrinţi, al reprezentantului legal sau, dupã caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;

3) hotararea judecatoreasca ramasa definitivă si irevocabilă în cazul în care minorul a fost incredinţat unuia dintre parinti, in original;

4) hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, in original;

5) actul de deces, al unuia din parinti, acolo unde este cazul, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită, in original;

6) procura specială sau declaraţia privind acordul celuilat părinte, în original, dată în ţară la notarul public, iar în străinătate la ambasadele/consulatele României sau dată in fata autorităţilor străine, apostilată potrivit Convenţiei de la Haga sau supralegalizată şi tradusă la traducător autorizat;

7) chitanta reprezentând costul paşaportului simplu temporar (232 lei se achită la C.E.C. Bank);

8.) pasaportul anterior al minorului, dacã acesta existã.

NOTĂ:

– la depunerea documentelor, prezenta minorului nu este obligatorie, părinţii sau reprezentanţii legali pot prezenta 2 fotografii color identice ale minorului cu dimensiunile 3,5cm x 4,5 cm

– documentele se depun de catre parinti/parinte/reprezentant legal/persoana imputernicita;

– cererea se emite automat, la ghiseu, odata cu depunerea documentelor;

– nu se preiau impresiuni digitale;

2.2.2. Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu temporar pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani

1) cartea de identitate sau, dupã caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original; cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate model nou (fară prenumele părinților) trebuie însoţite de certificatul de naștere, în original;

2) declaratii de acord ale părinților/părintelui/ reprezentantului legal;      (pentru minorii căsătoriți în conditiile legii, nu mai sunt necesare aceste declarații);

3) documentul de identitate al reprezentantului legal sau, dupã caz, al persoanei împuternicite, aflat în termen de valabilitate, în original;

3) chitanta reprezentând costul paşaportului simplu temporar (232 lei se achită la C.E.C. Bank);

4) paşaportul anterior al minorului, dacã acesta existã.

NOTĂ:

– la depunerea documentelor este obligatorie prezenţa solicitantului;

– cererea se emite automat, la ghiseu, odata cu depunerea documentelor;

– nu se preiau impresiuni digitale;

3. PAȘAPORT SIMPLU ELECTRONIC/TEMPORAR CU MENȚIONAREA STATULUI DE DOMICILIU

Cererile pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu trebuie însoţite de următoarele documente:

a) paşaportul anterior, dacă acesta există;

b) dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului, completate pe numele titularului;

c) certificatele de stare civilă, în original;

d) două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm;

e) documente eliberate de autorităţile statului de domiciliu, în original, împreună cu traducerea în limba românã, după caz, din care să rezulte una dintre următoarele situaţii:

1) – a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;

2) – a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat;

3) – a dobândit un drept de lungã şedere sau, dupã caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv;

4) – a dobândit şi cetăţenia statului respectiv;

5) – a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională;

6) – a dobândit un certificat de înregistrare sau document care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.

NOTĂ:

– În cazul în care există diferenţe între numele şi prenumele înscrise în documentele prezentate şi cele solicitate a fi înscrise în pasaportul simplu electronic sau pasaportul simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu, ca urmare a schimbării numelui sau prenumelui intervenite în străinãtate, cererea poate fi acceptată numai după înscrierea menţiunii privitoare la această schimbare pe actul de stare civilă, potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă cu modificările şi completările ulterioare;

– Domiciliul cetăţeanului român minor se stabileşte de drept, în condiţiile legii, în statul în care au domiciliul ambii părinţi, părintele supravieţuitor, părintele căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori reprezentantul legal. În situaţia în care părinţii nu au acelaşi domiciliu, domiciliul minorului este cel stabilit de comun acord de aceştia sau, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi, de instanţa de judecată.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNUI NOU PERMIS DE CONDUCERE

a) Fişa deţinătorului permisului de conducere (se procura de la un birou de copiat acte);

b) Originalul şi copia actului de identitate (xerox);

c) Dovada plăţii contravalorii permisului de conducere şi a taxei de eliberare a acestui document (chitanţă CEC de 68 RON; taxa poate fi plătită și în incinta clădirii de funcționare a serviciului);

d) Permisul de conducere a cărui preschimbare se solicită, în original, dacă acesta exista. Dacă nu există se va prezenta cu declaraţie de pierdere, furt sau distrugere.

e) Fişa medicală (efectuată la o unitate sanitară autorizată), din care să rezulte pentru ce categorii sunteţi apt a conduce autovehicule sau tramvaie (dacă valabilitatea administrativă a permisului de conducere a expirat).

f) În cazul schimbării numelui – documentul care atestă acest lucru, în original şi copie.

  • Preschimbarea permiselor de conducere

În situaţia cetăţenilor români cu domiciliul în România, care se află temporar în străinătate (când preschimbarea se face prin intermediul altei persoane):

– procură specială, autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă a fost dată în faţa autorităţilor străine, să îndeplinească toate condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila;

– fişa deţinătorului permisului de conducere trebuie să fie semnată de titularul permisului de conducere în faţa unui funcţionar diplomatic;

– actul care atestă starea de sănătate (tradus şi cu ștampila Direcției de sănătate Bacău);

– două fotografii de dată recentă ale titularului, din care una aplicată pe procura specială eliberată mandatarului, iar a doua pe fişa deţinătorului permisului de conducere (vizate de misiunea diplomatică);

– declaraţie pe proprie răspundere a titularului dată în faţa funcţionarului diplomatic, din care să rezulte că nu mai deţine un alt permis de conducere naţional, cu excepţia celui depus la preschimbare).

  • Documente necesare pentru preschimbarea unui permis de conducere străin într-un document similar românesc

1. permisul de conducere  străin a cărui preschimbare se solicită, în original, copie (xerox) și traducerea legalizată în limba română a acestuia saudocumentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere străin, precum și traducerea legalizată în limba română a acestuia;

2. documentul de identitate al solicitantului, în original și copie:

o   pașaportul, certificatul de înregistrare, permisul de ședere, cartea de rezidență în România;

o   cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate în cazul cetățenilor români;

3. fișa deținătorului permisului de conducere, completată lizibil, cu majuscule și semnată în spațiul special destinat cu pix sau stilou de culoare neagră;

4. fișa medicală completată de o unitate de asistență medicală ambulatorie de specialitate autorizată, încheiată cu concluzia „APT CONDUCATOR AUTO”, cu precizarea categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum și a eventualelor restricții medicale ce vor fi menționate în permisul de conducere preschimbat (valabilitate 1 an de zile de la data eliberării);

5. certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate (6 luni de la data eliberării);

6. declarația notarială pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte că permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic, că titularul acestuia nu are rezidență normală pe teritoriul altui stat membru, că nu mai posedă un alt permis de conducere național românesc ori eliberat de autoritățile unui alt stat sau un duplicat al acestuia, că nu a declarat pierderea ori furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorități în vederea eliberării unui nou document, precum și faptul că nu a luat și nu i-a fost adusă la cunoștință anularea permisului de conducere sau a dreptului de a conduce ori suspendarea sau restricționarea exercitării acestui drept;

7. dovada achitării taxelor, prevăzute de lege, aferente preschimbării permisului de conducere (chitanța CEC în valoare de 68 RON);

8. cerere scrisă depusă personal de solicitant . Pentru cei reprezentați prin mandatar se va depune și o procura specială, autentificată în țară de notarul public, iar în străinătate, de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României, situație în care fișa deținătorului va avea atașată în spațiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm de data recentă.