Ferm 2Societățile cu profil agricol care lucrează terenuri în baza unor contracte de arendă, dar și proprietarii lor, privesc cu groază la viitorul agriculturii românești.

Îngrijorarea acestora este dată de Ordonanța Guvernului numărul 88/2013, privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din închirieri și arendă începând cu data de 1 ianuarie 2014.

Materialul este unul la care am muncit vreo trei: eu, Banea și Iuri. Nu neapărat în ordinea asta. Sper să nu avem dreptate, fără nicio glumă. Materialul complet, cu tot cu declarații, îl voi publica pe saitul de la Imparțial de Bacău.

În opinia mai multor agricultori băcăuani, opinie susținută de calcule contabile extrem de clare și de simple, Ordonanța, dacă rămâne în vigoare sau nu va fi modificată, va crea o situație extrem de delicată la începutul anului viitor, moment în care aceasta își va produce efectele.

Concret, prin aplicarea acestei OUG, statul, prin Ministerul de Finanțe, va obliga proprietarii de terenuri date în arendă să plătească CAS la sume pe care nu le-au încasat niciodată și nu le vor realiza vreodată.

Consecința imediată va fi retragerea terenurilor din asociațiile agricole și lăsarea lor nelucrate, pierderea încrederii în aceste societăți agricole și scăderea producției agricole.

Un exemplu: Cu merele plătești perele

Un pensionar din mediul rural, cu o pensie lunară de 350 de lei, dă în arendă un hectar de teren arabil. Conform datelor statistice, aceasta este situația dominantă a terenurilor și veniturilor proprietarilor din zona Moldovei.

Pensionarul va încasa de la societatea agricolă o sumă medie de 390 de lei pe an, echivalentul a 600 de kilograme de porumb boabe la prețul de 0,65 lei pe kilogram.

Asociaţia agricolă va plăti statului 84 de lei reprezentând CAS și impozitul pe profit raportat la ”norma de venit” datorat de pensionar conform OG 88/2013. Aici datoria firmei față de pensionar se oprește.

Acesta (n.r. – proprietarul de teren) rămâne singur în fața Fiscului care, conform Ordonanței în discuție, îi va calcula o datorie față de bugetul de stat de 308,5 lei.

Prin urmare, pentru un hectar dat în arendă, pensionarul datorează statului: 84 lei (virați de arendator) + 308,5 lei (calculați de ANAF) = 392,5 lei. Suma este aproximativ egală cu venitul obținut din arendă. El va pierde în favoarea arendatorului și subvenția de aproximativ 143 de euro.

Terenurile riscă să rămână pârloagă

Consecința directă, afirmă cei implicați în agricultură, va fi ruperea relațiilor contractuale cu firma argricolă și lăsarea terenului nelucrat. Totodată, proprietarii de terenuri se vor mulțumi să încaseze subvenția, fără a înființa vreo cultură, din simplul motiv că nu este rentabil. Situația devine chiar dramatică în cazul celor care dețin suprafețe de teren sub un hectar, deci nu primesc nici subvenție.

Cât costă mămăliga și ce profit aduce (Cheltuieli cu înființarea unei culturi de porumb în suprafață de 1 hectar):

  • Pregătirea solului: – arătură teren: 450 de lei

– însămânțat și discuit: 450 de lei

  • Două ierbicidări: 280 de lei
  • Tratament cu uree: 240 de lei
  • Cumpărare sămânță: 500 de lei
  • Cheltuieli cu recoltatul: 400 de lei
  • Plată arendă către proprietarul terenului: 390 de lei
  • CAS și impozitul pe profit raportat la ”norma de venit” plătit de arendaș în contul arendatorului: 84 de lei

Total cheltuieli brute: 2794 de lei

Venituri la înființarea unei culturi de porumb în suprafață de 1 hectar:

  • Subvenția încasată de la stat: 600 de lei
  • Banii obținuți din vânzarea recoltei (aproximativ 7 tone de porumb): 3.150 de lei

Total venituri brute: 3750 de lei

Profitul net obținut de o Asociație Agricolă la înființarea unei culturi de porumb în suprafață de 1 hectar:

3750 de lei (total venituri brute) – 2794 de lei (total cheltuieli brute) = 956 de lei

La această sumă Asociația datorează statului 16 la sută – impozit pe profit

Rezultă un profit net de 803 lei/an, adică puțin peste 65 de lei/lună.

Acest profit poate fi obținut doar dacă arendașul are utilajele proprii și muncește singur, fără a mai cheltui nimic. Pentru ca un agricultor, care are în dotare toate utilajele necesare, să obțină măcar un salariu brut de 2000 de lei trebuie să muncească minimum 30 de hectare (arendate). Însă, agricultorul nostru trebuie să fie inginer agricol și mecanic, economist, contabil, șofer, agent de marketing și salahor la un loc.

Dacă s-ar gândi să plătească și partea arendatorului rezultată din OUG 88 adică 308,5 lei, pentru a-l convinge să rămână în asociație, agricultorul s-ar alege cu un profit net de doar 494,5, adică doar 41 lei/ lună. Așa că ar trebui să-și mai ia încă vreo 20 de hectare pentru salariul de 2000 de lei.

Ce zice Ordonanța Guvernului nr. 88/2013 privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din închirieri și arendă începând cu data de 1 ianuarie 2014:

Precizări privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din închirieri și arendă începând cu data de 1 ianuarie 2014.

Codul Fiscal a fost modificat prin O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2014  contribuabilii persoane fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor (închiriere, închirierea locuințelor proprietate personală în scop turistic, arendă) datorează, indiferent de alte categorii de venit pe care le realizează, pe lângă impozit în cota de 16 la sută și contributia de asigurări sociale de sănătate în cota de 5,5 la sută din baza lunară de calcul.

Baza de calcul lunară pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată asupra acestei categorii de venituri nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe țară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuția și nu poate depăși de cinci ori câștigul salarial mediu brut.

Notă: * pt. 2014 salariul minim brut pe țară = 850 lei pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2014 și 900 lei în perioada 01.07.2014 – 31.12.2014

* câştigul salarial mediu brut pe 2014 = 2.298 lei,

* de 5 ori acest câştig 2.298 * 5 ori = 11.490 lei

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, au obligația să efectueze în cursul anului 2014 plăți anticipate cu titlu de contribuții sociale, în baza deciziei de impunere pentru plăți anticipate, conform căreia plata se efectuează trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25, inclusiv, a ultimei luni din fiecare trimestru.

În cazul  contribuabililor care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic, cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, plata contribuției se efectuează în două rate egale până la data de 25 iulie inclusiv și 25 noiembrie inclusiv.

La rândul lor, contribuabilii care obțin venituri din arendare, în regim de reținere la sursă a impozitului, datorează contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate de 5,5 la sută în cursul anului.

Plătitorii de venituri (arendașii) au obligația calculării, reținerii, declarării în Declarația formular 112 și virării sumelor respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite veniturile. Baza lunară de calcul, în acest caz, este diferența dintre venitul brut și cheltuiala deductibila determinată prin aplicarea cotei de 25 la sută asupra venitului brut.

Persoanele care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor nu datorează contribuție de asigurări sociale (la sistemul de pensii).