Ieri, comentam despre cum văd eu proiectul ConectFest. Așa cum arăta pe hârtie era o mare amestecătură făcută în grabă și scump. L-am numit un ghiveci.

Astăzi, ghiveciul s-a zborșit, iar bucătarii l-au aruncat. Deci nu se mai face.

Banii se reportează ca la Loto. Mai urmează o tragere. Poate-i cu noroc de data asta.

Am să public integral comunicatul de presă de la Primărie precum și adresa prin care Fundația Comunitară renunță la învârtitul în ghiveci.

Se pare că Mircea Fechet a cam avut dreptate. El a anticipat în acestă dimineață că festivalul nu se va ține, invocând niște chestiuni juridice.

Comunicat de presă referitor la anularea Festivalului ConectFest:

  1. Am luat act de adresa nr. 35370 din 03.08.2017, prin care Fundația Comunitară Bacău informează Municipiul Bacău despre decizia de a nu semna contractul de asociere în vederea organizării, în parteneriat, a Festivalului ConectFest, așa cum a fost prevăzut în HCL nr. 283 din 01.08.2017.
  2. Menționăm că respectivul Contract de asociere a fost parte integrantă (anexă) la proiectul de hotărâre dezbătut de Consiliul Local în ședința din 1 august, proiectul fiind aprobat în forma prezentată cu 19 voturi ,,pentru” și niciun vot ,,împotrivă”.
  3. Niciunul din consilierii prezenți la respectiva ședință, dar nici reprezentanții legali ai Fundației Comunitare Bacău (de asemenea prezenți la ședință) nu au ridicat obiecțiuni privitoare la conținutul contractului de asociere sau al proiectului de hotărâre, acestea fiind făcute publice în termenul legal (cu 3 zile înainte de ședința extraordinară din 01.08.2017).
  4. În toată perioada premergătoare ședinței de CL, Fundația Comunitară Bacău nu a solicitat nicio modificare sau amendare a Contractului de asociere în vederea organizării Festivalului ConectFest.
  5. Contractele de asociere în parteneriat pe care le angajează Municipiul Bacău au o formă standardizată, fiind similare în conținut pentru toate asociațiile sau fundațiile care vin cu propuneri de parteneriat către Primăria Municipiului Bacău.
  6. Suma de bani neangajată ca urmare a neconcretizării parteneriatului cu Fundația Comunitară, respectiv 1.184.860 lei, prezentă la Capitolul bugetar 54.02.50, se va reporta urmând a fi utilizată la susținerea altor evenimente de interes local pentru comunitatea noastră.
  7. Municipiul Bacău rămâne deschis către realizarea/concretizarea de parteneriate cu diversele asociații și fundații care înaintează propuneri în acest sens (inclusiv cu Fundația Comunitară Bacău). Menționăm că de la începutul anului 2017 până în prezent, Municipiul Bacău a derulat 47 de parteneriate, cifră ce reprezintă un argument solid privitor la seriozitatea cu care Municipiul Bacău se achită de angajamentele asumate în fața partenerilor săi din societatea civilă.

Anexăm prezentului comunicat adresa nr. 35370/03.08.2017 a Fundației Comunitare Bacău.

Adresa Fundatia Comunitara