După strategia de dezvoltare a judeţului vom avea şi o strategie privind sistemul sanitar băcăuan. Astăzi s-a dezbătut “Strategia de reformare a sistemului de furnizare a serviciilor de sănătate din judeţul Bacău”. Evenimentul s-a desfăşurat în sala de consiliu de la Centrul de Afaceri şi Expoziţii „Mircea Cancicov”. Elaborarea unei strategii de dezvoltare a sistemului sanitar este primul demers de acest tip din România, la nivel judeţean, şi este fundamentată pe o analiză a sistemului medical şi pe analiza stării de sănătate a populaţiei din judeţul Bacău. La dezbatere au participat reprezentanţi ai sistemului sanitar băcăuan, ai asociaţiilor profesionale, autorităţi locale. Elaborarea Strategiei de reformare a sistemului sanitar băcăuan a fost posibilă prin implementarea proiectului „Programare strategică – modalitate de optimizare a structurilor pentru noile servicii descentralizate/deconcentrate din sectorul prioritar sănătate”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Bacău.

Întâlnirea s-a dorit a fi o contribuţie reală la elaborarea acestui document strategic, care va conţine liniile directoare pentru îmbunătăţirea sistemului de sănătate de la nivelul judeţului Bacău, pe baza evaluării serviciilor actuale şi a tendinţelor existente în domeniu.

Tocmai asta s-a şi reproşat realizatorilor proiectului:

1. Din document lipseşte tocmai „linia directoare” – reproş făcut chiar la începutul dezbaterii de Lucian Şova, preşedintele CA a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău;

2. Cifrele folosite la analiză au fost contestate de toată lumea (directori de spitale, conducere DSP şi CJS);

3. Un singur rând despre pediatrie;

4. Până şi una din cele patru teme de discuţii propuse (îmbătrânirea populaţiei) a fost înlocuită la cererea preşedintelui CJ Dragoş Benea cu o temă privind profesionalismul personalului implicat.

Voi reveni cu nişte date destul de interesante despre sistemul sanitar băcăuan, despre cum este el perceput de băcăuani dar şi o la fel de interesanta analiză SWOT a sistemului sanitar din judeţ.