Finanțiștii se vor apuca de explicat normele procedurale, necesare în cazul operaţiunilor care intră sub incidenţa sistemului TVA la încasare. Ăia de la București au făcut și un ghid privind aplicarea sistemului TVA la încasare.
Finanțiștii băcăuani și-au făcut și un program de întâlniri cu managerii interesați de subiect:

• 27 noiembrie Bacau
• 28 noiembrie Onesti
• 04 Decembrie Bacau
• 05 Decembrie Moinesti
• 11 Decembrie Buhusi
• 12 Decembrie Podu Turcului

COMUNICAT DE PRESĂ (integral)

În vederea asigurării unui cadru fiscal propice redresării întreprinderilor mici şi mijlocii aflate în situaţii dificile datorate crizei actuale şi lipsei de lichidităţi, pentru creşterea vitezei de circulaţie a banilor în economie şi colectarea mai eficientă a TVA, prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal au fost introduse prevederi privind implementarea unui sistem de plată a TVA, la încasarea facturilor, cu intrare în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.
Pentru a veni în sprijinul contribuabililor Ministerul Finanţelor Publice a elaborat Ghidul privind aplicarea sistemului TVA la încasare. Ghidul reuneşte într-un singur document toate prevederile legale din Codul fiscal, din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal precum şi din normele procedurale, necesare în cazul operaţiunilor care intră sub incidenţa sistemului TVA la încasare.
Ghidul este un instrument util oferit contribuabililor întrucât este structurat astfel încât să ofere, pe lângă selecţia şi gruparea coerentă a prevederilor referitoare doar la TVA la încasare existente în Codul fiscal şi în normele metodologice, şi explicaţii, comentarii, exemplificări, în situaţia în care înţelegerea textelor legale este mai dificilă sau necesită coroborări între diferite articole din cod şi din norme.
Având în vedere caracterul de noutate al acestor prevederi s-a considerat necesar să fie luate măsuri suplimentare pentru a aduce la cunoştinţa contribuabililor modul de aplicare a sistemului TVA la încasare.
Specialişti, din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Bacau , vor asigura instruirea contribuabililor la Sala de Sedinte etaj II din cadrul Institutiei str. Dumbrava Rosie nr. 1-3, în zilele de 27 noiembrie şi 4 decembrie a.c., incepand cu ora 10:00.
Persoanele vizate pentru participarea la aceste instruiri sunt toţi contribuabilii interesaţi de aplicarea sistemului TVA la încasare.

Intalnirile cu contribuabilii se vor desfasura in toate Administratiile Financiare din judetul Bacau dupa urmatorul program:
• 27 noiembrie Bacau
• 28 noiembrie Onesti
• 04 Decembrie Bacau
• 05 Decembrie Moinesti
• 11 Decembrie Buhusi
• 12 Decembrie Podu Turcului

Accesul contribuabililor va fi gratuit.