GirbaSună ca dracu, dar e adevărul adevărat și absolut ecologic.

La Chimcomplex este foarte posibil să apară curând vreo două hectare de sere performante.

Compania, ale că­rei principale pro­duse sunt acidul clor­hi­dric şi soda caustică, și-ar putea extin­de obiec­tul de activitate şi cu cultivarea ce­rea­lelor şi a legumelor, prelu­cra­rea şi con­servarea carto­filor şi fabricarea sucu­rilor de fructe şi legume.

„Complexul legu­mi­col“ ar ocupa până la 2,5 hec­tare dacă proiectul ar in­clude şi activităţi de proce­sa­re şi comercializare, sau doar două hectare dacă s-ar limita la cultivarea legu­me­lor în sere, mi-a explicat Mihai Gârbă (foto), președintele Asocia­ţiei pen­tru Dez­vol­tare Eco­no­mică Lo­ca­lă (ADEL) Bacău.

„Este puțin prematur să discutăm despre asta, însă, dacă tot a transpirat informația, vă pot spune că întreg proiectul are la bază atât ideea valorificării terenului disponibil pe platforma industrială de la Onești, cât și  de a produce ceva cu valoare adăugată din aburul tehno­logic generat de termocentrala proprie”, a mai spus Mihai Gârbă.

Proiectul a fost deja prezentat acționarilor Chimcomplex. Ștefan Vuza, afaceristul care controlează compania oneșteană și-a dat deja acceptul pentru demararea sa.

În prima variantă mai extinsă a proiectului, in­ves­tiţia ne­ce­sară ar fi de 2,3 mil. euro, din care 2 mil. euro ar putea fi finan­ţa­re neram­bur­sabilă obţinută prin Pro­gra­mul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. În varianta mai re­strânsă, pro­iectul ar costa 1,66 mil. euro, cu fonduri nerambursabile de 1,5 mil. euro.

Investiţia ar genera ve­ni­turi între 1,64 mi­l. euro şi 2,63 mi­l. euro în cazul pro­iectului care ar in­clu­de şi pro­cesarea şi co­mer­cializarea produ­se­lor, sau 1,25-1,8 mil. euro dacă s-ar opta pen­tru varianta mai restrânsă.