Peste 1000 de băcăuani îşi cer banii înapoi de la Fisc. E vorba de sumele reprezentând diferenţa de taxă auto plătită anii trecuţi faţă de calculul făcut de noile reglementari în domeniu. Practic, cei 1000 de băcăuani, care şi-au înmatriculat maşina în perioada iulie 2008 – ianuarie 2012, au creditat statul cu o anumită sumă. După aproape 4 ani, în unele cazuri, îşi vor primi banii înapoi fără dobândă. Aştept să se decidă acelaşi lucru şi cu impozitul pe profit (forfetarul mamii lui), că mă ustură buzunarele şi acum.

Potrivit Legii nr. 9/2012 şi a Hotărârii Guvernului nr. 9/2012, în cazul în care taxa pe poluare pentru autovehicule achitată de către contribuabili începând cu 1 iulie 2008 conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 sau taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule achitată conform art. 214 indice 1 – 214 indice 3 din Legea nr. 571/2003 sunt mai mari decât taxa rezultată din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, se pot restitui contribuabililor sumele reprezentând diferenţa de taxă plătită.

Cei care sunteţi în această situaţie şi doriţi restituirea banilor trebuie să depuneţi următoarele documente:

– cerere de restituire (model tip) aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2012;

– documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, în original sau în copie;

– copia cărţii de identitate a vehiculului cu prezentarea în original a acesteia;

– copia certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestuia.

În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează, în copii conforme cu originalul pe baza declaraţiei proprii, documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, precum şi cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare.

Documentele în original se restituie contribuabililor ulterior verificării conformităţii şi înscrierii pe copiile care rămân la organul fiscal a vizei „conform cu originalul”.

Teoretic restituirea sumelor se face în maximum 45 de zile de la depunerea documentaţiei complete. Plata sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită se face de către organul fiscal competent în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire sau la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume, pentru persoanele care nu au indicat, prin cererea de restituire, un cont bancar.

Persoanele interesate să vadă dacă au de recuperat bani ca diferenţă, au la dispoziţie, pe site-ul ANAF,  calculatorul oficial.