vtech-primul-telefon-in-limba-romana.3018546Cinci elevi eliminaţi ieri, în a doua zi a probei orale de limbă şi literatură română (până la ora 15.00). Doi sunt din Bacău, alţi doi din Capitală şi unul din judeţul Iaşi.

Datele sunt dintr-un comunicat al Ministerului Educaţiei Naţionale.  Cauza eliminărilor este una comună: au fost surprinşi cu telefoane mobile. Metodologia examenului de bacalaureat precizează că este strict interzis accesul candidaţilor cu orice tip de lucrări – manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc. -, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile sau cu orice alt mijloc electronic de calcul/comunicare.

Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele în cauză au fost folosite sau nu.Proba de evaluare a competenţelor de comunicare în limba română se desfăşoară în perioada 10 – 12 iunie.