La consiliul Județean Bacău ața face mai mult decât fața. Aleșii băcăuanilor au aprobat, ieri, în unanimitate, punctul 7 de pe ordinea de zi. Adică un proiect de hotărâre care prevede ceva legat de consolidarea Casei Bacovia.

În motivarea proiectului de HCJ se arată că în programul de investiții a CJ pentru 2012 s-a prevăzut suma de 30 de mii de lei pentru întocmirea documentației tehnico-economice „în vederea execuției asupra clădirii a lucrărilor de intervenție ce se impun”. În același document, două fraze mai încolo, se spune că din documentele, care costă 30 de mii de lei, rezultă că lucrarea de consolidare poate costa între 21.000 lei și 35.000 lei. Adică, există posibilitatea ca lucrările să coste mai puțin decât documentația.

Eu nu prea înțeleg cum vine asta, dar mă înclin în fața legalității, a hârțoagelor care demonstrează asta și mai ales a celerității celor care au întocmit și votat hotărârea.